Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas.
Rozumiem
+421 905 635 904
Kontaktujte nás, pomôžeme Vám vybrať filter!
<< predchádzajúci článok
Pokiaľ by sme vzali vodu z rieky, túto otázku by sme nemuseli klásť. Všetci rozumieme, že vodu z prírodnej vodnej nádrže nesmieme piť. Ale doma, kde všetko vôkol nás poznáme a sme na to zvyknutí a kde sa cítime bezpečne, považujeme aj vodu z vodovodu za  bezpečnú a neškodnú. Preto bez obavy túto vodu pijeme my a dávame ju piť aj našim deťom. Do vody sa môžu z vodovodného potrubia dostať ťažké kovy (napríklad olovo a ortuť). Odželezňovacie filtre dokážu odstrániť 99% olova z vody, ktorá tečie z vašej batérie.


Dopad pôsobenia ťažkých kovov na organizmus človeka môže byť veľmi vážny, hlavne pre deti a dojčatá. Olovo sa môže dostať do vody v dôsledku korózie vodovodného potrubia, ktoré vedie k vášmu domu; olovo môže znečistiť vodu aj kvôli erózii pôdy. Vplyv olova na organizmus sa prejavuje v pozastavení fyzického alebo mentálneho vývinu detí. Olovo, ktoré sa dostane do pitnej vody v množstvách, prevýšajúcich maximálne povolené bezpečnostné normy, môžu viesť k ochoreniam obličiek a taktiež k vysokému krvnému tlaku u dospelých.

Deti, dojčatá a tehotné ženy sú najnáchylnejšie negatívnemu dopadu olova. Na rozdiel od mnohých iných látok, olovo zostáva vo vode aj po prevarení. Pri prevarení sa časť vody vyparí, a tým pádom koncentrácia olovo vzrastie. Práve z tohto dôvodu treba zamedziť výskyt olova v pitnej vode. S pomocou domácich filtrov môžeme prečistiť najmä vodu, ktorú používate k príprave jedál pre deti.

Ortuť - tekutý kov, ktorý preniká do vody z prírodných prameňoch, napríklad pri erózii pôdy; ortuť taktiež preniká do prírodných vodných tokov zo stočných vôd priemyselných tovární (vrátane fabrík spracovávajúcich ropu). Pri dlhodobom prevýšení maximálnej povolenej normy množstva ortuti vo vode je veľmi pravdepodobný vznik ochorenia obličiek.


Prečítajte si viac >>
ďalší článok >>
BARRIER - jeden z najväčších výrobcov domácich filtrov na čistenie pitnej vody. Spoločnosť začala s výrobou domácich filtrov na čistenie pitnej vody ešte v roku 1993. Dnes tvorí spoločnosť BARRIER štyri výrobné závody, vlastné vedecko-výskumné laboratórium, plne automatizované a robotizované nemecké výrobné linky a viac ako 1100 kvalifikovaných pracovníkov. V jednej z najlepších vedecko-výskumných centier v Rusku pracuju vysokokvalifikovaní pracovníci, medzi ktorými sú mnohí kandidáti a doktori vied. Laboratórium je vybevené najmodernejším zariadením vysokej kvality známych ruských a európskych výrobcov, vďaka čomu majú vedci možnosť vykonávať nielen účelnú analýzu vody podľa chemických ukazovateľov, ale aj rozbor vzoriek vody podľa mikrobiologických ukazovateľov. Mikrobiologické laboratórium BARRIER bolo založené v roku 2014 a disponuje licenciou na prácu s mikroorganizmami rôznych patogénnych skupín. V roku 2016 úspešne podstúpilo laboratórium medzinárodné medzilaboratórne komparačné testovania v oblasti analýzy vody podľa rôznych mikrobiologických ukazovateľov. Systém manažmentu kvality vedecko-výskumného centra BARRIER je akreditovaný v súlade s požiadavkami medzinárodnej normy ISO/IEC17025. Kompetentnosť vedecko-výskumného centra taktiež potvrdila Medzinárodná asociácia kvality vody (Water Quality Association), čo umožňuje realizovať výskum filtrov podľa medzinárodných noriem NSF/ANSI. Od roku 2000 sú filtre BARRIER známe nielen v Rusku, kde ich používa už viac ako 8 milionóv rodín, ale aj na európskom trhu (Francúzsko, Česko, Slovensko, Srbsko). V roku 2015 prebehla fúzia rakúskej skupiny spoločností BWT a spoločnosti BARRIER. Spojenie dvoch vysokotechnologických spoločností umožnilo zlúčiť ich vedecko-výskumné skúsenosti a potenciál, čoho výsledkom bolo rozpracovanie a výroba nových modelov filtrov na čistenie vody, ktoré sa odlišujú od svojich predchodcov vyššou kvalitou a technologickými inováciami. Vďaka tomu získaju filtrovanú vodu s potrebným množstvom mikrorpvkov. Ak si vyberiete filtračnú kanvicu BARRIER, môžete si byť istí, že zabezpečíte svojej rodine vodu najlepšej kvality, ktorá je blahodarná pre organizmus.
Prečítajte si viac >>
23.07.2016

Ako správne vykonať filtráciu pitnej vody?

Kvalitná pitná voda je neodmysliteľnou súčasťou pohodlného a zdravého života ľudí zo všetkých kútov sveta. Dokonca ani dnes nie všetky pramene zodpovedajú sanitárnym normám a pravidlám, nakoľko obsahujú veľké množstvo neželaných prímesí. Platí to aj pre povrchový, aj pre hĺbkový odber vody. Znížiť koncentráciu iónov a odstrániť mechanické prímesi pomáha komplexná filtrácia pitnej vody. Moderné technológie umožňujú celkom vylúčiť ťažké kovy, baktérie, vírusy, zlúčeniny chlóru a znížiť obsah železa a rozpustných solí na stanovenú úroveň. Prvým nevyhnutným krokom je odovzdanie vzorku vody na rozbor. Pre výber správneho filtračného systému je potrebné stanoviť kvalitatívny a kvantitatívny obsah vody. Kľúčovým ukazovateľom je tvrdosť, obsah rôznych chemických zložiek a organoleptických vlastností vody: chuť, farba, vôňa. Dokonca aj keď sa javí byť krištáľovo čistá, mineralizácia môže niekoľkokrát prevyšovať platné normy. Na základe údajov z výsledkov rozboru sa vyberie zariadenie pre komplexnú alebo čiastkovú filtráciu, ktorá zabezpečí odstránenie konkrétnej skupiny prímesí. Pri hĺbkovej filtrácii je spravidla potrebná voda z autonómnych systémov zásobovania vodou. Vo vodovodných potrubiach súkromného domu alebo chaty sa môžu vyskytovať nielen ťažké kovy, ale aj stopy hnojív, peticídov, organických prímesí. Filtrácia pitnej vody z mestského vodovodného potrubia zvyčajne vedie k odstráneniu konkrétnej zložky, ktorej koncentrácia prevyšuje povolené normy (chlór, železo, kalcium, atď.), či mechanických prímesí (piesok, hrdza) alebo k definfekcii. Najväčšie množstvo nečistôt sa zadrží na filtračných súpravách. Filtrácia pitnej vody je dôležitá činnosť, ktorá si vyžaduje odborný prístup a špeciálny výpočet. Nevypláca sa ale sporiť na vlastnom zdraví. Po jednorazovom vykonaní výpočtov a inštalácii optimálneho systému, zabezpečíte na dlhé roky pre seba a svoju rodinu čistú a chutnú vodu. Okrem toho, moderné zariadenie sa prevádzkuje v automatickom režime a nie je potrebná takmer žiadna obsluha.