Tento web využíva cookies. Jeho používaním s tým vyjadrujete súhlas.
Rozumiem
+421 905 635 904
Kontaktujte nás, pomôžeme Vám vybrať filter!
<< predchádzajúci článok
Kvalitná pitná voda je neodmysliteľnou súčasťou pohodlného a zdravého života ľudí zo všetkých kútov sveta. Dokonca ani dnes nie všetky pramene zodpovedajú sanitárnym normám a pravidlám, nakoľko obsahujú veľké množstvo neželaných prímesí. Platí to aj pre povrchový, aj pre hĺbkový odber vody. Znížiť koncentráciu iónov a odstrániť mechanické prímesi pomáha komplexná filtrácia pitnej vody. Moderné technológie umožňujú celkom vylúčiť ťažké kovy, baktérie, vírusy, zlúčeniny chlóru a znížiť obsah železa a rozpustných solí na stanovenú úroveň. Prvým nevyhnutným krokom je odovzdanie vzorku vody na rozbor. Pre výber správneho filtračného systému je potrebné stanoviť kvalitatívny a kvantitatívny obsah vody. Kľúčovým ukazovateľom je tvrdosť, obsah rôznych chemických zložiek a organoleptických vlastností vody: chuť, farba, vôňa. Dokonca aj keď sa javí byť krištáľovo čistá, mineralizácia môže niekoľkokrát prevyšovať platné normy. Na základe údajov z výsledkov rozboru sa vyberie zariadenie pre komplexnú alebo čiastkovú filtráciu, ktorá zabezpečí odstránenie konkrétnej skupiny prímesí. Pri hĺbkovej filtrácii je spravidla potrebná voda z autonómnych systémov zásobovania vodou. Vo vodovodných potrubiach súkromného domu alebo chaty sa môžu vyskytovať nielen ťažké kovy, ale aj stopy hnojív, peticídov, organických prímesí. Filtrácia pitnej vody z mestského vodovodného potrubia zvyčajne vedie k odstráneniu konkrétnej zložky, ktorej koncentrácia prevyšuje povolené normy (chlór, železo, kalcium, atď.), či mechanických prímesí (piesok, hrdza) alebo k definfekcii. Najväčšie množstvo nečistôt sa zadrží na filtračných súpravách. Filtrácia pitnej vody je dôležitá činnosť, ktorá si vyžaduje odborný prístup a špeciálny výpočet. Nevypláca sa ale sporiť na vlastnom zdraví. Po jednorazovom vykonaní výpočtov a inštalácii optimálneho systému, zabezpečíte na dlhé roky pre seba a svoju rodinu čistú a chutnú vodu. Okrem toho, moderné zariadenie sa prevádzkuje v automatickom režime a nie je potrebná takmer žiadna obsluha.
Prečítajte si viac >>
ďalší článok >>
Voda môže nielen darovať život, ale ho aj postupne narúšať, keďže môže spôsobiť mnohé ochorenia. O týchto vlastnostiach vedeli už naši predkovia. Od dávnych vekov ľudia nachádzali rôzne spôsoby, ako očistiť drahocennú tekutinu od rôznorodých prímesí. Prvým filtrom na čistenie vody bola v podstate jamka vykopaná neďaleko od vodného zdroja. Tekutina, ktorá pretiekla cez vstvu pôdy bola čisejšia a priezračnejšia. Strieborný riad nebol spočiatku symbolom prepychu. Naši predkovia, ktorí trpeli epidémiami ako cholera, mor a inými smrteľnými ochoreniami, poznali dezinfekčné vlastnosti kovu. Pravidelné používanie vody, ktorú striebro ionizovalo, však malo negatívne následky, pretože striebro sa týmto spôsobom hromadilo v organizme. Nadbytočné množstvo striebra viedlo k argyróze - ochoreniu, ktoré sprevádza bledošedé zafarbenie kože. Prímesi kovov vo vode negatívne pôsobia na zdravie človeka. Spomeňme si napríklad žalostnú skúsenosť Rimanov. Nie je tajomstvom, že príčinou pádu veľkej ríše bolo olovo. Základom vodovodného systému, ktorý rozpracovali vtedajší inžinieri, bolo olovené potrubie. Voda, ktorá cez neho pretekala, sa nasýtil ťažkým kovom a pri konzumácii sa hromadil v organizme. Patrijci sa kvôli systematickej intoxikácii dožívali priemerne 25 rokov. Snaha k zlepšeniu kvality života neustále nútilo ľudí vynájsť rôzne objavy. Počiatočné primitívne metódy čistenia vody zamenili modernejšie formy, a napokon v 19. storočí sa vyvinula metóda dezinfekcie vody chlórom. Dnes, keď je veda veľmi vyspelá a vedci poznajú dôsledky vplyvu chlóra na organizmus človeka, je úplne zrejmé, že opakujeme chybu našich predkov. Podobne ako starovekí rimania, v priebehu posledných rokov používame vodu otrávenú chlórom, čím vystavujeme svoj organizmus hrozbe vzniku rakoviny žalúdka. Prešli stáročia, no my ešte stále trpíme kvôli vedľajším prímesiam vo vode: baktérie, ťažké kovyy, nadmerný obsah rozpustných solí a chlóru zákerne penikajú do ľudského organizmu a postupne ho destabilizujú. Riešenie problémov, ktorých korene siahajú do ďalekej minulosti, však existuje - používanie moderných filtrov na čistenie vody neutralizuje všetky negatívne faktory, čím zabezpečí dodržanie bezpečnostných noriem pitnej vody. Používaním pohodlnej filtračnej kanvice alebo prietokového filtru pod umývadlom je možné predchádzať nebezpečným ochoreniam, ale aj zlepšiť svoje zdravie. Pri pravidelnom používaní filtrovanej vody sa ľuďom, ktorí trpiav ýskytom kameňov vo vnútorných orgánoch, zlepšuje zdravotný stav - utíšenie bolesti a časom môže nastať normalizovanie narušenej látkovej výmeny. Filtre na čistenie vody sú revolučným riešením, ktoré zvyšuje úroveň kvality života. Voda je základ života a dnes ju človek môže urobiť krištáľovo čistú. Znamená to, že sa nám naskytá možnosť nielen predĺžiť trvanie života, ale aj byť zdravý až do starosti.
Prečítajte si viac >>
11.07.2016

Prečo je potrebné filtrovať vodu?

Pokiaľ by sme vzali vodu z rieky, túto otázku by sme nemuseli klásť. Všetci rozumieme, že vodu z prírodnej vodnej nádrže nesmieme piť. Ale doma, kde všetko vôkol nás poznáme a sme na to zvyknutí a kde sa cítime bezpečne, považujeme aj vodu z vodovodu za  bezpečnú a neškodnú. Preto bez obavy túto vodu pijeme my a dávame ju piť aj našim deťom. Do vody sa môžu z vodovodného potrubia dostať ťažké kovy (napríklad olovo a ortuť). Odželezňovacie filtre dokážu odstrániť 99% olova z vody, ktorá tečie z vašej batérie.


Dopad pôsobenia ťažkých kovov na organizmus človeka môže byť veľmi vážny, hlavne pre deti a dojčatá. Olovo sa môže dostať do vody v dôsledku korózie vodovodného potrubia, ktoré vedie k vášmu domu; olovo môže znečistiť vodu aj kvôli erózii pôdy. Vplyv olova na organizmus sa prejavuje v pozastavení fyzického alebo mentálneho vývinu detí. Olovo, ktoré sa dostane do pitnej vody v množstvách, prevýšajúcich maximálne povolené bezpečnostné normy, môžu viesť k ochoreniam obličiek a taktiež k vysokému krvnému tlaku u dospelých.

Deti, dojčatá a tehotné ženy sú najnáchylnejšie negatívnemu dopadu olova. Na rozdiel od mnohých iných látok, olovo zostáva vo vode aj po prevarení. Pri prevarení sa časť vody vyparí, a tým pádom koncentrácia olovo vzrastie. Práve z tohto dôvodu treba zamedziť výskyt olova v pitnej vode. S pomocou domácich filtrov môžeme prečistiť najmä vodu, ktorú používate k príprave jedál pre deti.

Ortuť - tekutý kov, ktorý preniká do vody z prírodných prameňoch, napríklad pri erózii pôdy; ortuť taktiež preniká do prírodných vodných tokov zo stočných vôd priemyselných tovární (vrátane fabrík spracovávajúcich ropu). Pri dlhodobom prevýšení maximálnej povolenej normy množstva ortuti vo vode je veľmi pravdepodobný vznik ochorenia obličiek.